Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 117

Forrige · 95 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ejlert Stoltenberg
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 120
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Ejlert Stoltenberg var ikke tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 70 1. En Stue bygning til Gaden af Laft, 1 Etage med Steen Taf, derudi et Værelse med enkelt Kakkelovn og Skorsteen, 3 Fag Vinduer. 70 rd
2 Stuebygning 50 2. En Dito Stuebygning til Gaden af Laft, 1 Etage høy med Steen tag nu indrettet til et Værelse med en enkelt Kakkelovn og en Skorsteen, 1 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, ansat for 50 rd