Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 119

Forrige · 99 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Peder Nederspil
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 80
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Eyeren Peder Nederspills kone, som i Mandens Fraværelse var tilstæde, havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hus 80 Dette Huus, som af nærværende Eyer er foreenet med foregaaende No 118, bestaaer af en Lafte Bygning ved Elven 1 Etage høy, tækket med Tagsteen, nu indrettet til et Pottemagerværkstæd, samt en enkelt Jern Kakkelovn, 2 Fag Vinduer, i forbædret Stand vurderet for 80