Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 122

Forrige · 104 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Johan Henrich Olsen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Johan Henrich Olsen var ikke tilstæde, men hans Kone, som Intet havde at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 400 1. Hoved-Bygning til Gaden af Laft beklædt med Bord, 1 Etage og Steen Tag, hvorudi Stue og kammer med 2de dobbelte Kakkelovne, Kiøkken og Skorsteen, samt et Spisekammer 4 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden, samt Bielke-kielder under, alt i god Stand for 400 rd
2 Sidebygning 50 2. En Side=Bygning af Laft, 1 Etage høy, Baghuns Tag, indrettet til tvende Værelser med en enkelt Jern Kakkelovn 50 rd
3 Sjøbod 50 3. En Søebod til Elven 1 Etage med Baghund Tag, med Loft oven over 50 rd.