Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 133a

Forrige · 117 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christopher Nielsen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 350
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christopher Nielsen var tilstæde og havde Intet at erindre.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 250 1. En Stue-Bygning til Gaden af Laft, 1 Etage, tækket med Steen-Tag, Bielke=Kielder under hvorudi en Stue med Kammer og en enkelt Kakkelovn, ovenover Korn=Lofter, 2 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, i forsvarlig og god Stand for 250 rd
2 Bygning 100 2. Inde i Gaarden paa søndre Side en Bindingsværks Bygning, 1 Etage med Steen=Tag, hvorudi et Værelser med en enkelt Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen, Veedbod og Lofterum ovenover ansat for 100 rd