Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 171

Forrige · 684 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Marthe Maria Paulsdatter
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 210
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyersken Marthe Maria Paulsdatter var tilstæde og havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygningen 60 1. Forbygningen til Gaden af Laft, 1 Etage med Steen Tag, derudi en Stue med Kakkelovn, et Kiøkken med Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og 1 Fag til Gaarden, meget brøstfældig, taxeret for 60 rd
2 Bygning 30 2. Paa vestre Side en Laft=Bygning, 1 Etage høy med Steen=Tag, derudi Stue og enkelt Kakkelovn, med en tilføyet Bod, 1 Fag Vinduer, alt gammelt og yderst forfaldent, taxeret for 30 rd
3 Sidebygning 120 3. Paa østre Side en Laft Bygning 1 Etage høy med Steen Tag, 3de Værelser med 3 enkelte Kakkelovne, et Kiøkken med Skorsteen, 6 Fag Vinduer, meget forfalden, ansat for 120 rd