Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 175

Forrige · 691 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Skipper Gunder Halvorsen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 650
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Skipper Gunder Halvorsen var paa Søereyse fraværende, men hans Kone var tilstæde, og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 80 1. Stuebygningen til Gaden af Laft, 1 Etage med Bord og Tagsteen tækket, derudi en Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, i god og forsvarlig Stand 80 rd
2 Bygning 450 2. En nye Bygning til Gaden, 1 Etage af Laft med Bord og Tagsteen tækket, indrettet til en Stue og et kammer med 2de enkelte Jern Kakkelovne, et Kiøkken med Skorsteen, ovenover Lofter, 3 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, alt nyt og i forsvarlig Stand taxeret for 450
3 Bygning 70 3. Paa østre Side en Bygning af Bindingsværk 1 1/2 Etage beklædt med Bord, og tækket med Tagsteen, derudi en Stald, en Bod, og Loft ovenover, i god og forsvarlig Stand, taxeret for 70 rd
4 Bygning 50 4. En nye opsat Lafte=Bygning 1 1/2 Etage og Baghuns Tag, indrettet til adskillige Værelse, men endnu ikke gandske færdig, ansat for 50 rd