Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 183

Forrige · 702 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christian Jørgensen Riis
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 100
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christian Jørgensen Riis var tilstæde, og havde Intet med Forretningen at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 100 Til Gaden en Lafte=Bygning paa hiørnet, 1 Etage høy Steen Tag med Stue og Kammer og en dobbelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, 3 Fag Vinduer til begge Gader vurderet for 100