Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 184a

Forrige · 704 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christian Jørgensen Riis
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 510
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christian Jørgensen Riis var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 130 1. Til Gaden en Lafte-Bygning, 1 Etage udvendig til Gaden beklædt med Bord og malet, tækket med Tagsteen hvorudi en Stue med indlukt Krambod og et Kammer panelet, 1 dobbelt og 1 enkelt Kakkelovn, 3 Fag Vinduer. 130 rd
2 Bygning 150 2. I Gaarden paa nordre Side en Lafte-Bygning, 2 Etager høy, med Steen Tag. Derudi fire Værelser med fire enkelte Kakkelovne, Kiøkken, Skorsteen, og en Madbod, 5 Fag Vinduer, taxeret for 150 rd
3 Bryggerhus 30 3. Paa søndre Side et Bryggerhuus af Stænderværk, 1 Etage med Bord tækket og beklædt, derudi en Bod og Skorsteen, gammelt og i maadelig Stand 30 rd
4 Sidebygning 200 4. Paa østre Side opført til Gaden, ved Elven, en ny Laft Bygning 1 Etage med Bord og Tagsteen tækket indrettet til Stue, Kammer og Kiøkken med Skorsteen, med 1 dobbelt og 1 enkelt Kakkelovn, ovenover Lofterum, 3 Fag Engelske Vinduer til begge Gader og et Fag til Gaarden taxeret for 200 rd