Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 192

Forrige · 714 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christen Olsen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 130
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christen Olsen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 120 1. En Stuebygning til Gaden af Laft, 1 Etage, Steen-Tag derudi en Stue, Kammer med en dobbelt og en enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, og Bielke-Kielder under, 2de Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, vurderet for 120 rd
2 Bygning 10 2. Paa søndre Side i Gaarden opbygt en nye Bygning af Rækværk, tildeels med Bord beklædt og med Bord tækket, indrettet til hiulmager=Værkstæd med en enkelt Jern Kakkelovn, 2 Fag gamle smaa Blye Vinduer til Gaarden, alt i jammerlig Tilstand, ansat for 10 rd