Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 208

Forrige · 735 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Johannes Øen
Gateadresse: Saugbanken og Vognmandsgaden
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Johannes Øen var tilstæde og havde Intet at erindre.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 280 1. Paa hiørnet af bemeldte Gade en Lafte=Bygning, 1 Etage med Steen-Tag, derudi 2de Stuer og et Kammer med 3de enkelte Kakkelovne, et Kiøkken og Skorsteen, 5 Fag Vinduer til Gaden, og 2 Fag til Gaarden, samt et Laftet Portrum igiennem Bygningen, alt i forsvarlig Stand vurderet for 280 rd
2 Bygning 80 2. Til Vognmandsgaden en Laftebygning, 1 Etage, SteenTag, derudi en Stue med en enkelt Kakkelovn, og 2 Fag Vinduer til Gaden 80 rd
3 Boder 40 3. I Gaarden paa søndre Side tvende sammenføyede Boder af Laft, samt Veedskiul med deels Steen og deels Bord tag forhen, men nu overalt med Tagsteen tækket, en Etage 40 rd