Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 211

Forrige · 741 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Erich Knudsen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 220
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Erich Knudsen var til stæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 180 1. En Stue=Bygning til Gaden af Laft beklædt med Bord til Gaden, 2 Etager med Steen=Tag, derudi 3de Værelser med tre enkelte Kakkelovne, et Klædes Kammer, kiøkken med Skorsteen, og Spisekammer, 4 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, vurderet for 180 rd
2 Sidebygninger 40 I Gaarden tvende sammenføyede Side Bygninger, hvorudi et Værelse med en enkelt Jern Kakkelovn, samt Bod og Fæehuus 40 rd