Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 407

Forrige · 251 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Lars Sørensen
Gateadresse: Grændsegaden
Verdi: 800
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Lars Sørensen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 250 1. En Lafte-Bygning til Gaden med tilføyet Vinkelbygning, 1 Etage og Steentag, derudi Stue Kammer og 2de dobbelte Kakkelovne, Kiøkken og Skorsteen, 3 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden taxeret for - 250Rd
2 Vedhammer 50 2. Paa vestre Side til Gaden en Veedhammer af Bindingsværk 1 Etage med Steen-Tag - 50Rd
3 Bygning 150 3. En Bindingsværks Bygning paa samme Side, 1 Etage med Steentag, derudi 2de Boder og et Fæehuus, samt Korn-Lofter over - 150Rd
4 Bygning 350 4. Paa samme Side en Laftebygning 1 Etage Høj med Steen-Tag derudi 3de store Pakboder deroven over Korn-Lofter - 350Rd