Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 415

Forrige · 257 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jacob Ramstad
Gateadresse: Nordre Gade
Verdi: 740
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jacob Ramstad var fraværende, men hans Kone var tilstæde, og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 200 1. Hoved-Bygningen til Gaden af Laft 1 Etage med Kielder under, Bryggerhuus og Bagerovn, Steen Tag, derudi en Stue og Kammer med en enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 3 Fag Vinduer til Gaden og 2de Fag til Gaarden for - 200Rd
2 Bygning 140 2. En Bygning til Gaden af Bindingsværk med Halv Steen forblindet, 1 Etage med Steen-Tag og Bielke Kielder under, derudi et Værelse med dobbelt Kakkelovn, 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, vurderet for 140Rd
3 Bygning 400 3. Den under dette Nummer i sidste Omvurderings-Forretning beskrevne Lafte-Bygning er nu aldeeles nedreven og derimod igien opført paa samme Side neden i Gaden en nye Bygning af Bindingsværk udmuret, 2 Etaget Høj, tækket med Tagsteen, indrettet neden under til 7 Spiltouge og 3de Boder, oven over 4 Værelser med een 3 Etagers, een dobbelt og en enkelt Kakkelovn, øverst Lofterum, og 5 Fag Vinduer, alt nyt og i god Stand taxeret for 400Rd