Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 417

Forrige · 260 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jacob Ramstads Lejegaard
Gateadresse: Nordre Gade
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jacob Ramstad var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 200 En Bygning til Gaden, 1 Etage af Laft, og Steentag, derudi Stue og Kammer med tvende enkelte Kakkelovne, samt Bielke-Kielder under. I stedet for den borttagne Vinkel til Gaarden opsat en liden Bindingsværks Bygning, 1 Etage, med Steen-Tag, Fæehuus og et Apartement. Det heele ellers i maadelig Stand og ikkun anseet for - 200Rd