Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 422

Forrige · 265 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jens Dauelsberg
Gateadresse: Nordre Gade
Verdi: 500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jens Dauelsberg var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 250 1. En Stue Bygning af Laft, 1 Etage med Kielder og Bryggerhuus, Skorsteen og Bagerovn samt Steentag, oven over Stue og Kammer med en 3 Etagers og en enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden for - 250Rd
2 Bygning 150 2. En Bindingsværks Bygning, 1 Etage med Steentag, indrettet til Snedkerværkstæd, med Skorsteen og en enkelt Kakkelovn, 6 Fag Vinduer for - 150Rd
3 Bygning 50 3. En paa nordre Side af Bindingsværk opført Bygning, 1 Etage Steentag derudi Høe-Huus og Veedskiul - 50Rd
4 Grændsen 50 4. Til nordre Gade en af Bindingsværk opsat Bygning 1 Etage og Steen-Tag, indrettet til Material-Huus - 50Rd