Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 429

Forrige · 433 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Slots og Sognepræsts Sverdrup
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Herr Sverdrup var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 200 Hoved-Bygningen deels af Laft og deels af Bindingsværk, 1 Etage Høj, med en 2 Etagers Pavillon i Midten samt tilføyet 2de Fløye, ligeleedes Rum 1 Etage Høye, samt og deels hvelvede, deels Bielke Kielder under, alt tækket med Steen, Kiøkken og Bryggerhuus, Skorsteen, en indmuret Malm Brygger-Pande, og 2de Bagerovn. Udi denne Bygning findes 12 Værelser, hvoraf 10 betrukne, panelede og malede, 2de fire Etagers, 2de tre Etagers, 4re dobbelte, 2 enkelte, alle Jern og 1 Steen Kakkelovn, en Madbod Stald og Fæehuus, samt Høe-Loft oven over, til Gaden 22 Fag Vinduer, ligesaa 22 Fag til Gaarden og til Haven, 12 Fag Vinduer. Alt i god Stand vurderet for - 200Rd