Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 430

Forrige · 435 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Niels Halvorsen
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 250
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Niels Halvorsen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 220 1. En Bygning af Laft, 1 Etage, beklædt med Bord og malet, Bielke Kielder under, og Steen-Tag, derudi Stue og Kammer med en dobbelt og en enkelt Kakkelovn, Kiøkken, Skorsteen og Spisekammer, 8 Fag Vinduer - 220Rd
2 Bygning 30 2. I Gaarden en Lafte Bygning, en Etage, tækket med Baghun, indrettet til Stald og Fæehuus, med Høe-Loft over, med et af Bord tilføyet Skiul - 30Rd