Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 234

Forrige · 773 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Peder Buruds Enke
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 150
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Eyersken Peder Buruds Enke, var ikke tilstæde, men hendes Søn, paa hendes Vegne som Intet havde at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 150 En Stue=Bygning af Laft, 1 1/2 Etage beklædt med Bord, saavel til Gaarden som Gaden, derudi Stue og Kammer med en 2 Etagers Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og 2de Fag til Gaarden, for 150 rd.