Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 434

Forrige · 442 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Lars Olsen Musquetair
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 40
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Lars Olsen Musquetair var ikke tilstæde men hans Kone var nærværende og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 40 En liden Stue-Bygning af Laft, en Etage med Steen-Tag, derudi en nu panelet Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2de Fag Vinduer - 40Rd