Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 436

Forrige · 445 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Mogens With
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 70
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Mogens With som var tilstæde havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 70 En Stuebygning 1 Etage af Laft, nu med Tagsteen tækket, og Bielke Kielder under, derudi Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, med 2de Fag Vinduer og tilføyet Veedskiul, alt i taalelig Stand for - 70Rd