Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 438

Forrige · 449 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christian Johansen
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 180
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Christian Johansen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 70 1. En Stuebygning i Vinkel 1 Etage, nu kun med Baghun tækket derudi en Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 3de Fag Vinduer - 70Rd
2 Vedskjul 10 2. I Gaarden af Stænderværk opbygt Veedskiul 1 Etage med Baghun Tag - 10Rd
3 Stuebygning 100 3. Paa søndre Side i Gaarden nede ved Søen er opført en nye Lafte-Bygning, 1 Etage med Bord-Tag, indrettet til en Stue, et Kammer og et Kiøkken, med en enkelt Jern Kakkelovn og Skorsteen, 6 Fag Vinduer, anseet for - 100Rd