Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 447

Forrige · 462 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Nielsen Tømmeraas
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Ole Nielsen Tømmeraas var tilstæde, og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 80 1. En Stuebygning af Laft beklædt med Bord, 1 Etage og Steen-Tag, derudi Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, Bielke-Kielder under og 3 Fag Vinduer - 80Rd
2 Bygning 120 2. Inde i Gaarden en Laftebygning, 1 Etage og Steen-Tag, derudi tvende enkelte Kakkelovne i 2de Værelser, 2de Skorsteene og 2 Fag Vinduer - 120Rd