Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 451

Forrige · 469 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Peder Torstensen Walbye
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 50
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Peder Torstensen Walbye var, skiønt tilsagt, ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 50 En gammel Stue-Bygning af Laft beklædt med Bord, 1 Etage, deels med Baghun og deels med Tagsteen tækket, derudi en Stue og et Kammer med Skorsteen og 1 enkelt Jern Kakkelovn, 2de Fag Vinduer, samt et tilføyet Veedskiul med Baghuns Tag - 50Rd