Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 470, 471

Forrige · 492 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Amund Gullichsen
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 680
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Disse tvende Gaarder ere af nærværende Ejer saa nøye Foreenede og i hinanden indviklede, at de ikke kunne adskilles, men under Eet maae beskrives. Bygningerne, som paa begge Tømter forefindes, ere følgende: Ejeren Amund Gullichsen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 450 1. Hoved Bygningen til Gaden af Laft 1 Etage med Steen-Tag, og Bielke-Kielder under, hvorudi 2de Værelser med 1 dobbelt og en enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, Bryggerhuus og Bagerovn, 5 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden. Hertil er nu føyet et deels paa Tomten af No 470 og deels paa Tomten af No 471 opført Bygningsstykke vendende ud til Gaden i lige Linie og Sammenhæng med den gamle Hoved-Bygning, bestaaende af Bindingsværk og Muur paa 3de Kanter med Halv Steen forblindet, 1 Etage tækket med Tagsteen og understrøgen. I denne Bygning en Stor Stue - hvorud eet af de i den gamle Hovedbygning forhen værende tvende Værelser er indtaget - saa og et Kammer begge panelede og med Oliefarve malede med 2de dobbelte Jern Kakkelovne samt 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, alt nyt og i god Stand. Heele Bygningen hvorudi efter foranførte i alt befindes 4 Værelser, foruden Kiøkken og Bryggerhuus med 3 dobbelte og en enkelt Jern Kakkelovn samt 7 Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Gaarden, blev saaledes eenstemmig vurderet for - 450Rd
2 Bygning 80 2. En Bygning paa Østre Side i Gaarden af Bindingsværk, 1 Etage med Steen-Tag, indrettet til Boder og Korn Lofter over - 80Rd
3 Bagbygning 120 3. En Bagbygning af Laft, Høj 1 1/2 Etage med Steen-Tag, derudi en Bod, Fæe- og Hestestald, samt Høe-Lofter oven over, i god Stand - 120Rd
4 Bygning 30 Den ved Gaarden No 471 under No 1 i Omvurderings Forretningen af 1787 beskrevne Stue Bygning til Gaden af Laft er i Grund nedreven og sammes Tomt for endeel anvendt til den i denne Forretning ved angieldende Gaard No 470 og 471 under No 1 beskrevne Hovedbygning forlænget. Den eneste af de paa Tomten No 471 forhen værende Bygninger, der endnu staaer tilbage er altsaa:
4. Bygningen søndre i Gaarden af Laft, 1 Etage og Baghuns Tag, derudi et Kammer nu uden Kakkelovn, 1 Bod og et Fag Vinduer til Gaarden, forfalden og derfor i Taxt needsat til - 30Rd