Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 479, 480

Forrige · 501 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Egers Lejegaard
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Hermed var Dagen forløben. Thi blev Forretningen udsat til neste dag. Onsdagen den 11te October 1797 blev Forretningen videre fortsat af underskrevne Mænd. Ejeren Ole Eger var skiønt tilsagt ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 300 Tvende sammenføyede Lafte-Bygninger 1 Etage og Steen-Tag, samt 2de Bielke Kieldere under, bestaaende af 2de Stuer med tvende enkelte Kakkelovne, 2de Kiøkkener med 2de Skorsteene, en af Stuerne og det eene Kiøkken med Bord panelede og Malede, saavel paa Vægge som Loft, endnu et Kammer, 4 Fag Vinduer til Gaden og 5 Fag til Gaarden, i forsvarlig Stand - 300Rd