Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 491

Forrige · 510 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Olsen
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 60
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Ole Olsen var ikke tilstæde, men hans Kone som intet havde at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 50 1. En Stue-Bygning, en Etage med Baghun Tag, derudi et Værelse med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden - 50Rd
2 Bod 10 2. En Bod af Stænderværk med Bord beklædt og tækket med Baghun - 10Rd