Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 500

Forrige · 521 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jens Jacobsen Holts Lejegaard
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jens Jacobsen Holt var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 250 1. En fra Gaden til Gaarden indefter strækkende Stuebygning af Laft, deels 1 deels 1 1/2 Etage Høj, tildeels beklædt med Bord, hvorudi 4 Værelser og et Kammer, med 4 enkelte Kakkelovne, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden 3 Fag til Gaarden, og ligesaa 3 Fag til Haven - 250Rd
2 Bryggerhus 50 2. Bag i Gaarden et Bryggerhuus af Laft, 1 Etage med Bielkekielder, samt tilføyet Bygning af Stænderværk opført, samt med Bord beklædt, indrettet til 3 Boder, og et Vandhuus. Alt tækket med Teglsteen - 50Rd