Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 505

Forrige · 529 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Niels Schou
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 60
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Niels Schou var tilsagt men ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 60 En Stuebygning af Laft, 1 Etage, Steen-Tag, derudi Stue og 2de Kammere med en enkelt Jern Kakkelovn, og een muuret Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden for - 60Rd