Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 508

Forrige · 532 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Børre Christensen
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Børre Christensen var ikke tilstæde, men hans Kone, som Intet havde at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 200 En Lafte-Bygning 2 Etager Høj med Steen-Tag, derudi Stue og Kammere med 2de enkelte Kakkelovne, Kiøkken og Skorsteen, oven over en Stue og et Kammer med 2de enkelte Kakkelovne, tvende Boder 4 Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Haven, samt tilføyet Veed-Skiul beklædt med Bord, taxeret for - 200Rd