Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 513

Forrige · 539 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Fattig Sygehuus
Gateadresse: Pebervigen
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ingen var paa Stifttelsens Vegne tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 200 1. Paa søndre Side af Porten til Gaden en Bygning af Laft 2 Etager, tækket med bord og Tagsteen, samt med Bord paa de 3de Sider beklædt indrettet til 2de Stuer med 2de enkelte Jern Kakkelovne, og et Kiøkken med Skorsteen, alt neden under tilligemed en Bielke-Kielder, oven over 2de Værelser med een enkelt Jern Kakkelovn, 2 Fag Vinduer til Gaden og 5 Fag til Gaarden. Alt i forsvarlig Stand - 200Rd
2 Stuebygning 50 2. Paa nordre Side af Porten til Gaden en Stue-Bygning af Laft 1 Etager tækket med Bord og Tagsteen indrettet til en Stue med enkelt Jern Kakkelovn, saa og en Bod, et Fag Vinduer til Gaden, vurderet for - 50Rd

De i forrige Omvurderings Forretning ved denne Gaard under No 2 beskreven 2de Boder ere nu aldeeles borttagen og derimod igien opbygt.
3 Bygning 40 3. Paa østre Side i Gaarden en liden Lafte-Bygning, 1 Etage, beklædt med Bord, samt med Bord og Tagsteen tækket, indrettet til en Stue med enkelt Jern Kakkelovn og ved Siden af dette Værelse en Liig-Stue, oven over Lofterum, taxeret for - 40Rd
4 Vedskjul 10 4. Paa nordre Side i Gaarden tvende Veedskiule af Rækværk med Bord beklædte, samt Bordtag, ansatt for - 10Rd