Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 523

Forrige · 553 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Kiøbmand Borthigs Enke
Gateadresse: Klinkenberg ved Pebervigen
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Madame Borthig var ikke selv tilstæde, men paa Hendes Vegne Hendes fuldmægtig Jacobsen, som Intet havde at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 80 1. En Laftebygning, en Etage med Qvist over, og Bielke-Kielder under, bygget i Vinkel, derudi 2de Værelser med 2de enkelte Kakkelovne, 2de Kammere med 2de Skorsteene samt et Kiøkken, Taget tækket med Bord og Baghun, 6 Fag smaae og skrøbelige Vinduer, alt gammelt og i maadelig Tilstand - 80Rd
2 Bygning 100 2. Paa østre Side en Lafte-Bygning 1 Etage med Steen-Tag samt beklædt med Bord uden og inden derudi en Stue og en - dobbelt forhen - nu enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 4 Fag Vinduer. Hertil er nu ogsaa føyet et af Rækværk opsat med Baghun beklædt og med Baghun tækket Skur, i Betragtning hvoraf dette Nummers Taxt blev forhøyet til - 100Rd
3 Lade 120 3. Den her forhen staaende gamle Loe og Lade er nu i Grund nedreven og i dets Sted igien deels af gammelt og deels af nyt Tømmer opbygt en ligeleedes til Loe og Lade indrettet Lafte-Bygning med Steenmuur under beklædt med Bord og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket, hvilken blev taxeret for - 120Rd
4 Tomt 0 Det ved denne Gaard under No 4 i forrige Omvurderings Forretning ommeldte Vogn- og Materialskiul er nu borttagen og Intet udi samme Stæd igien opbygt.