Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 526

Forrige · 557 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Contre Admiral Kroghs Enke
Gateadresse: Holmens Teglværk
Verdi: 690
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Fru Krogh var, skiønt tilsagt, ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 200 1. En Bygning af Bindingsværk 1 Etage, derudi Pottemager værkstæd, samt tvende Værelser med 3 enkelte Jern Kakkelovne, samt en Pottemager-Ovn neden under en liden Bielke-Kielder, saa og Teglsteens-Tag, 8 Fag Vinduer - 200Rd
2 Bygning 50 2. Tæt ved en Bygning af Bindingsværk og Muur, en Etage Høj, og Steen-Tag derudi Pottemagerovn, Veedskiul, og 2de Boder - de øvrige borttagen til vedliggende Haves Udvidelser - Taxen derfor nedsat til - 50Rd
3 Ladebygning 60 3. Ladebygningen nedtagen og flyttet hen paa nordre Side af Haven og Gaarden, opbygt af Rækværk, 1 Etage beklædt med Bord og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket, med et Skiul bag ved, taxeret for - 60Rd
4 Bygning 350 4. En Lafte-Bygning i 2 Etager med Steen-Tag, og en liden Kielder 2de Værelser med 2de enkelte Jern Kakkelovne, samt Kiøkken og Skorsteen neden under i 1 Etage, oven over 2de Værelser med tvende Pottemagerovne, saa og et Kiøkken med Kamin, Bygningen udvendig beklædt med Bord og malet, en Svalegang og 15te Fag Vinduer, samt desuden 2 Fag Tag Vinduer. Alt i meget forbædret Stand, vurderet for - 350Rd
5 Lysthus 30 5. Et Lysthuus i Haven af Laft en Etage, malet samt med Bord og Tagsteen Tækket, 3 Fag Vinduer, vurderet for - 30Rd