Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Pebervigen gnr. 526B

Forrige · 558 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Justits Raad og Bureau Chef Smith
Gateadresse: Ruseløkken ved Pebervigen
Verdi: 2000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Justits Raad Smith var tilstæde, og havde Intet at erindre. Hermed var Dagen forløben. Thi blev Forretningen udsat til næstkommende Fredag sædvanligt Klokkeslet. Fredagen den 13de October 1797 blev denne Forretning til endelig Slutning foretagen af forbemeldte underskrevne Mænd.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1070 1. Hoved-Bygningen i Øst og Vest til Gaarden, Haven og Jordet, af Laft 2 Etager med Teglsteens Tag, og 3de Bielke-Kielder. Derudi i underste Etage 6 Værelser og en Forstue med Trappegang til Overværelserne - Kiøkkenet og Spisekammeret nemlig til Værelser indrettede - I andre Etage befindes 5 Værelser ligeleedes med Forstue og Trappegang til Loftet. I samtlige Værelser oven saavelsom neden ere i alt 3de tre Etagers og 2de dobbelte Kakkelovne, og 32 Fag store Vinduer til Gaarden, Haven og Løkken. Bygningen beklædt med Bord og malet paa alle Sider, ligesom i blant Værelserne befandtes 7 panelede og betrukne, og deraf igien 5 under Taget gibsede. Udvendig 2de Trapper den eene af Marmor og forsynet med Jern Gitterværk til Gaarden, den andre ikkun af Træe til Haven. Alt dette taxeret for - 1070Rd
2 Bygning 100 2. Sør i Gaarden en Lafte-Bygning 1 1/2 Etage med Steen-Tag, hvorudi en Drengestue med enkelt Kakkelovn, Bryggerhuus med Skorsteen og 2de Bagerovne, Lofterum over, samt 4 Fag Vinduer - 100Rd
3 Bygning 500 3. Vest i Gaarden en Lafte-Bygning, 2 Etager og Steen-Tag, derudi en Stoer Bod, Laave, Stald og Fæehuus, og oven over Korn- og Høe- Lofter, 4re Fag Vinduer. Hertil kommer nu et til Vejen eller Gaden opført Vognskuur af Rækværk beklædt med Bord og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket, det heele, som paa dette nu ommeldte Vognskuur nær, er meget forfalden, sat nu, som tilforn for - 500Rd
4 Bygning 300 Forrige Vogn-Remisse og Veedskiul er nu borttagen og derimod igien opsat:
4. En Lafte-Bygning paa nordre Side tvert over Gaarden, 1 Etage Høj, med Bord og Tagsteen tækket, indrettet til Pigekammer, Kiøkken med Skorsteen, og Spisekammer, samt Portrum til Løkken, 1 enkelt Jern Kakkelovn 5 Fag Engelske Vinduer. Alt nyt og i god Stand, vurderet for - 300Rd
5 Skjul 30 5. I Baggaarden paa nordre Side 2de nye Skiule af Rækværk, 1 Etage beklædte med Bord og malede, tækkede med Bord og Tagsteen, indrettede, det eene til Vogn Remisse og det andet til Smaa Creature, taxerede begge til sammen for - 30Rd