Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Sagene gnr. 648

Forrige · 628 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Procurator Wolds Lejegaard
Gateadresse: Saugerne
Verdi: 630
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Procurator Wold var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 250 1. Hoved-Bygningen, bestaaende af en Laftebygning, 1 Etage høj, med Bord og Tagsteen tækket, 2de Bielke Kieldere under. I denne Bygning ere 3 Værelser, hvoraf det eene er panelet og malet, en Forstue, og et Kiøkken med Skorsteen, derudi een enkelt og een 2 Etagers Jern Kakkelovn, 7 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, Bygningen beklædt uden til med Bord og malet. Denne Bygning, som befandtes noget forfalden, blev ansat for - 250Rd
2 Bygning 150 2. Paa samme Linie langs Gaden en 2 Etagers Lafte-Bygning med en Trappegang, Steen-Tag, derudi et Værelse med een enkelt Jern Kakkelovn og 1 Bod neden under, oven paa en Svalegang og 2de Værelser med 1 liden Kamin, og i alt 6 Fag Vinduer - 150Rd
3 Bryggerhus 90 3. Et Bryggerhuus i Sør, 1 Etage højt, af Laft med Steen-Tag, Skorsteen og Bagerovn, samt 1 Fag Vinduer noget forfalden og des formedelst ansat for - 90Rd
4 Vedskjul 40 4. Paa Vestsiden er opsatte 4 Veedskiule af Rækværk, 1 Etage, hvilke ligeleedes befandtes i maadelig Stand - 40Rd
5 Nyttehus 100 5. Lade og Laave, samt et Fæehuus til 2de Køer af Laft, 1 Etage med Baghuns Tag, hvortil er føyet et Skiul med 6 Spiltouger og Tagsteens Tag, i taalelig Stand, vurderet for - 100Rd