Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Sagene gnr. 650

Forrige · 629 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Claus Clausen
Gateadresse: Saugene
Verdi: 9150
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Claus Clausen som var tilstæde, havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1700 1. Hovedbygningen, som befandtes at bestaae af en to Etagers Lafte Bygning, overalt udvendig med Bord beklædt og malet, Derudi:

a) En Stue ligeleedes beklædt med Bord og malet indvendig, hvorudi en dobbelt Kakkelovn og 2 Fag Engelske Vinduer.
b) En Dito hvorudi en tre Etagers Kakkelovn, 4 Fag Engelske Vinduer betrukken med smuk Voxdug og Bryst paneling.
c) Et Kammer som opvarmes af den samme Kakkelovn som Stue A, 2 Fag Engelske Vinduer.
d) Et Dito hvorudi en dobbelt Kakkelovn og 2de Fag Vinduer.
e) Et Kiøkken med Skorsteen belagt med massive Jernplader.
f) Et Spise-Kammer.
g) En stoer Sahl udi 2de Etage panelet med Bord, 6 Fag Engelske Vinduer, uden Kakkelovn.
h) Et Kammer ligesaa panelet og derudi en Kakkelovn af 2 Etagers Højde, 2 Fag Vinduer.
i) Et af de tvende forrige Klæde-Kammere nu indrettet til Værelse med enkelt Kakkelovn og 2 Fag Vinduer.
k) Et Klæde Kammer med 2 Fag Vinduer.
l) Tvende vel indrettede og beklædte Lofter aller øverst.

Denne bygning, som overalt er tækket med Tagsteen, og nu befandtes i alle henseende forbædret, blev vurderet for - 1700Rd
2 Bygning 400 2. Paa østre Siden ved Elven er nu opført en nye 2 Etagers Lafte-Bygning med Bord og Tagsteen tækket, hvorunder 2de Bielke-Kieldere nede til i første Etage indrettet til Bryggerhuus med 2de Bagerovne og Skorsteen samt en indmuuret Malm Bryggepande, dernæst Rullestue med enkelt Jern Kakkelovn, oven over 3 Værelser og 2 enkelte Kakkelovne, i alt 10 Fag Engelske Vinduer. Denne Bygning hvortil desuden er føyet Laave og Lade, blev taxeret for - 400Rd
3 Bygning 200 3. Paa nordre Side tvert over Gaarden er ligeleedes opbygt en nye Lafte-Bygning 1 1/2 Etage Høj, tækket med Bord og Tagsteen indrettet til et Fæehuus til 10 Køer samt oven over Foder Lofter, 4 Fag Vinduer. Hertil ere føyede tvende Skiule, eet paa hver Side, ligeleedes med Bord og Tagsteen tækket, vurderet for - 200Rd
4 Sidebygning 300 4. Paa vestre Side en Sidebygning af Laft, 1 1/2 Etage tækket med Bord og Tagsteen, indrettet til Hestestald til 7 Heste, Laave og Lade i Midten, 2de Boder, en Vogn-Remisse og Portrum, oven til et Værelse uden Kakkelovn, ellers Foderlofter - 300Rd
5 Bod 500 5. Paa østre Side i Elven opført paa 8 Høje muurede Stolper en Stolpebod af Laft, høj 2 1/2 Etage, tækket med Bord og Tagsteen, indrettet i alt til 9 Rum, hvoraf de 4re endnu ikke ganske indredte, 7 Luger med Jern Gitterværk udi, taxeret for - 500Rd
6 Smie 50 6. En Smidde af Laft ved Elven lidt norden for Stolpeboden, tækket med Bord, vurderet med dens Tilhørende for - 50Rd
7 Mølle 6000 7. En Møllebygning af Bindingsværk derudi:

a) 5 Sigtemøller med dobbelt Hiul, og af samme 5 dobbelte Sifter.
b) En Sammale-Mølle.
c) En Gryn-Mølle med tvende Pillesteene og al videre tilhørende Indretning.
d) Et Tørke-Huus.

Alt i god og forsvarlig Stand, ansat for - 6000Rd