Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Sagene gnr. 668

Forrige · 630 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Haagen Taasen
Gateadresse: Saugene
Verdi: 900
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Haagen Taasen var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 400 1. Hoved-Bygningen til Gaden 1 1/2 Etage, bygget i Vinkel til Haven af Laft med Bord og Tagsteen tækket, samt et Staketværk, og Beslag til Gaden, indrettet til 3de Værelser, hvoraf det eene panelet, derudi 3de Kakkelovne, nemlig 2 dobbelte og 1 enkelt, et Kiøkken med Skorsteen, og en Bielke-Kielder, samt en Bod til Gaarden, 3 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Haven. Oven over Korn Lofter, alt i taalelig Stand vurdert for - 400Rd
2 Bygning 250 2. 1 Lige Linie til Gaden en Lafte-Bygning, en Etage tækket med Bord og Tagsteen, indrettet til en Smidde med Æste, Portrum, og en Madbod, Hvorover Lofterum, i god og forsvarlig Stand - 250Rd
3 Bygning 150 3. Paa vestre Side i Gaarden en Laftebygning, 1 1/2 Etage, tækket med Bord og Tagsteen, indrettet til en Forstue, og Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, samt et Værelse med en gammel Jern Kakkelovn, en Gang til Løkken og ellers 2 Fag Vinduer til Haven, saa og et Kull-Huus, og derover laft, taxeret for - 150Rd
4 Bygning 100 4. Fra nordre Side i Gaarden en Lafte-Bygning 1 1/2 Etage, tækket med Bord og Tagsteen, indrettet til Stald og Fæehuus, og en Laave, samt Lofter og videre - 100Rd