Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Løkkene gnr. 83

Forrige · 298 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Anders Meyer
Gateadresse: Soelberg paa Byens Mark
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Anders Meyer var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Våningshus 270 1. Et Vaaningshuus af Laft 1 1/2 Etage hvorudi ere 3de Værelser med en dobbelt og 2de enkelte Kakkelovne, Bielke-Kielder under Heele Bygningen, 2de Kiøkkener - med Skorsteen og en Bagerovn, 2de Spisekammere, 2de af Værelserne invendig panelede, ligesom Heele Bygningen beklædt med Bord og med Oliefarve malet, tækket med Bord og Tagsteen, 9 Fag Vinduer. End videre er denne Bygning paa vestre Side forlænget med en nye Bygning af Rækværk, udvendig med Bord beklædt og malet, en Etage Høj med Bordtag, indrettet til et Materialhuus. Det Heele altsaa nu vurderet for - 270Rd
2 Lade/Fehus 40 2. En Lade og Fæehuus Bygning, 1 Etage af Laft, tækket med Bord og Baghun - 40Rd
3 Materialhus 80 3. Tvende sammenføyede Materialhuuse 1 1/2 Etage af Stænderværk opsatte, beklædte og tækkede med Baghun derudi en Saug gaaende med Hiul og Drejeværkstæd oven over, for hvilke nye Indretninger skyld Taxten blev forhøyet til - 80Rd
4 Lyshus 10 4. Udi Haven, et Lysthuus af Bindingsværk klædt og trækket indvendig, derover Loft og Bord-Tag, 2de Fag Vinduer meget forfalden og skrøbeligt - 10Rd