Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 236

Forrige · 777 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: John Jensen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren John Jensen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 150 1. En 2 Etagers Lafte=Bygning med Steentag, derudi 3de Værelser med en dobbelt og 2de enkelte Jern Kakkelovner, 2de Skorsteene, et Klædes=Kammer, 6 Fag Vinduer til Gaden. 150 rd
2 Bygning 50 2. Inde i Gaarden tilbygget af Laft en Bygning med Steentag, en Etage, derudi en Stue med enkelt Jern Kakkelovn, og en Bod af Bindingsværk, beklædt med Bord, 2 Fag Vinduer 50 rd