Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 238

Forrige · 780 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Peder Buruds Enke
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 660
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Eyersken Peder Buruds Enke var ikke tilstede, men hendes Søn paa hendes Vegne, som Intet havde at erindre
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hjørnebygning 500 1. En hiørne=Bygning af Laft, beklædt med Bord, saavel til Gaarden som Gaden, 1 Etage med Steen-Tag, derudi 2de Stuer og et kammer med 3 dobbelte Jern Kakkelovne, 2de kiøkkener med 2de Skorsteene, 5 Fag Vinduer til Gaden og 2de Fag til Gaarden, samt tilbygget liden kielder 500 rd
2 Bygning 80 2. I Gaarden en Lafte-Bygning, hvori 2de Boder med Lofte-Rum over, og Steen Tag, samt et Fag Vinduer 80 rd
3 Bygning 30 3. En Lafte-Bygning 1 Etage med Bordtag, indrettet til Stald og Fæehuus med Loft ovenover, i maadelig Stand 30 rd
4 Bygning 50 4. I Baggaarden en Bygning af Bindingsværk, beklædt med Bord, 1 Etage, indrettet til Vogn Remisser, og en Laave, meget forfalden og derfor ikkun ansat for 50 rd