Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 239

Forrige · 782 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: John Jensen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren John Jensen var tilstæde og havde Intet at erindre.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 340 1. En Stue bygning til Gaden af Laft en Etage med SteenTag, bestaaende af 3de sammenføyede huuse, udi hvilke ere tvende Værelser med en dobbelt og en enkelt Jern Kakkelovn, 2de Kiøkkener med Skorsteene, og tvende Boder, 5 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, for 340 rd
2 Bygning 60 2. I Baggaarden i Syd en Bygning af Bindingsværk, beklædt med Bord og tækket med Tagsteen, indrettet til 2de Boder og Veedskiul med Lofte-Rum ovenover, 1 1/2 Etage, vurderet for 60 rd