Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 256

Forrige · 810 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Halvorsen Esserud
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 450
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyersken Ole Halvorsen Esserud var tilstæde, og havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygning 260 1. Til øvre Gade en Forbygning af Laft 2 Etager SteenTag, derudi Stue, Kammer og Kiøkken med Skorsteen, et Kammer ovenpaa samt 2de enkelte Kakkelovne, Korn-Lofter ovenover, 4 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden 260rd
2 Sidebygning 100 2. Paa østre Side en af Bindingsværk opført Bygning med Steentag, indrettet til 3de Boder, 1 1/2 Etage og Korn-Lofter over 100 rd
3 Sidebygning 90 3. Paa nordre Side til Vognmands Gaden en Bygning af Stænderværk, 1 1/2 Etage, Steentag, indrettet til Spiltouge neden til og Korn Lofter oven over, i god Stand for 90 rd