Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 259

Forrige · 814 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christen Larsen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 720
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christen Larsen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 250 1. TIl Gaden en Lafte-Bygning, 2 Etager høy med Steentag, derudi en Stue og et Kiøkken med Skorsteen, neden under, 2de Kammer og Loft ovenpaa, 2 enkelte Kakkelovne, en tilføyet Veedbod, samt Portrum, og 4 Fag Vinduer til Gaden 250 rd
2 Sidebygning 460 2. En Side=Bygning i Gaarden af Bindingsværk og Muur, høy 1 Etage, tækket med Tagsteen, hvorudi Indrettet en stoer Smidde og derudi en dobbelt Kakkelovn, 6 Fag Engelske Vinduer. Alt i behørig og god Stand, vurderet for 460rd
3 Vedskjul 10 3. I samme Linie et Veedskiul beklædt med Bord og med Bord tækket 10 rd