Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vognmandsgaden gnr. 277

Forrige · 1209 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christopher Grøndahl
Gateadresse: Vognmandsgaden
Verdi: 670
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christopher Grøndahl var tilstæde og havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 450 1. Hoved Bygningen til Gaden, 1 Etage med Steen=Tag, beklædt og med Oliefarve malet til Gaden, indrettet til Stue, Kammer og Kiøkken med Skorsteen, og 2de enkelte Jern Kakkelovner, samt 2de Fag til Gaarden saa og et Portrum, alt i god og forsvarlig Stand, for 450 rd
2 Sidebygning 220 2. En Side bygning paa øster Side deels af Laft og deels af Bindingsværk med Baghun beklædt og med Bord og Tagsteen tækket, indrettet til et Leyeværelse med Kiøkken og Skorsteen og en enkelt Jern Kakkelovn, samt 2de Boder, og 2 Fag Vinduer, alt nyt og i god forsvarlig Stand, taxeret for 220 rd