Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Løkkene gnr. 355

Forrige · 301 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Raadmand Lauritz Larsen
Gateadresse: Steen paa Byens Mark
Verdi: 600
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Raadmand Larsen var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygningen 450 1. Bygningen bestaaende af Laft, 2 Etager Høj, tækket med Tagsteen, indrettet neden under til en Huusmandsstue og et Kiøkken med Skorsteen. I Stuen en enkelt Jern-Kakkelovn, samt fire Fag Vinduer under Svalegangen en inlukt Trappegang og en Veedbod, oven over et Værelse med en 2 Etagers Kakkelovn, samt et Kiøkken med Skorsteen. Bygningen udvendig beklædt med Bord og malet, samt med 5 Fag Vinduer oven til i anden Etage forsynet. Alt nyt og i god Stand, vurderet for - 450Rd
2 Lade 120 2. En Lade af Laft med Bord og Tagsteen tækket, indrettet til en Laave og tvende Lader samt en Skykue med 2de beklædte dobbelte Porte og udvendig beklædt med Bord. Denne Bygning, som befandtes i god og forsvarlig Stand, blev nu vurderet for - 120Rd
3 Plankeværk 30 3. Et Plankeværk omkring Gaarden med tvende Porte, malet med Loiefarve ligeleedes i behørig Stand - 30Rd