Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Østre gnr. 15

Forrige · 1236 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jacob Hejdemark
Gateadresse: Kirkegaden
Verdi: 6000
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Kiøbmand Jacob Hejdmark som ved Forretningen var tilstæde, havde imod samme Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 4000 1. Hovedbygningen til Gaden 2 Etager Høj af Grundmur og med blaat Steen Tag tækket samt 2de Vinkelrender og Mønen med Bly belagt hvorudi 2de Bjelke-Kjeldere i nederste Etage, 4 Værelser og 1 Krambod med 1 tre Etagers og 2de to Etagers Kakkelovne en Marmortrappe til Gaden og Portrum med Port beklædt og en Trappegang til Overværelserne og videre til Loftet hvorunder en Iiskjelder og en Melkebod ved Siden i 2de Etage 7 Værelser med 1 tre Etager og 2de to Etagers Kakkelovne med indlukt Svalgang til Gaarden og Kornlofter ovenover indreedte. Alle Værelserne gibsede panelede og tildels betrukne. I denne Bygning findes 16 Fag Vinduer til Gaden og 11 Fag til Gaarden i alt taxeret for - 4000Rd Betrukken 2 Boder
Bjelkekjeller 2 Etasjer
Grundmur 27 Fag vinduer
Kornloft 4 Kakkelovn (dobbel)
Loft 2 Kakkelovn (trippel)
Panel (innvendig) 1 Portrom
Takstein (blå stein) 1 Svalgang
1 Trapper (marmor)
11 Værelser
2 Sidebygning 1200 2. Paa nordre Side en Sidebygning 2 Etager Høj af Bindingsverk og Mur samt med Tagsteen tækket hvorudi 1 Bjelkekjelder Bryggerhus med Skorsteen og Bagerovn samt 1 indmuret malen Bryggerpande. I nederste Etage et stort Kjøkken med Skorsten og Fadebur Trappegang til øverste Loft 2de Værelse Rullestue og Drengekammer hvorudi 1 fire Etagers Kakkelovn og 1 to Etagers. Oven over 3de Værelser med 2de tre Etagers Kakkelovne samt Kornlofter og indlukt Svalegang. I denne Bygning ere 22 Fag Vinduer taxeret for - 1200Rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Bjelkekjeller 1 Bryggepanne
Kornloft 1 Bryggerhus
Loft 1 Drengekammer
Mur 2 Etasjer
Takstein 22 Fag vinduer
1 Fatbur
1 Kakkelovn (dobbel)
1 Kakkelovn (fireetasjer)
2 Kakkelovn (trippel)
1 Kjøkken
1 Rullestue
2 Skorstener
1 Svalgang (lukket)
5 Værelser
3 Vinkelbygning 800 3. Paa vestre Side en Vinkelbygning 2 Etager af Mur og Bindingsverk med Steen-Tag Vinkel-Kammere med Bly belagte neden under Veedskjul Fæhuus Locum og Hestestald 1 lidet brandfrit Pakhus og Vognremisse ovenover Foder- og Veedlofter. I denne Bygning findes 8 Fag enkelte Vinduer alt taxeret for - 800Rd Bindingsverk 2 Etasjer
Mur 8 Fag vinduer
Takstein 1 Fehus
1 Forloft
1 Hestestall
1 Locum
1 Pakkhus
1 Vedloft
1 Vedskjul
1 Vognremisse
4 Pakkhus 0 4. I denne Gaard befindes vel endnu 1 stort 2 Etagers grundmuret og hvelvet Pakhus men da samme i den Gaarden overgangen Ildsvaade er befunden brandfrit paa ales samme nu ikke denne Sine taxeret eller assuteret. Grundmur 2 Etasjer
1 Pakkhus