Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 212

Forrige · 743 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Nielsen
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 260
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 100 En Stuebygning til Gaden af Laft, 1 Etage beklædt med Bord og malet, Steen tag derudi 2de Værelser en Kakkelovn, 2 Fag Vinduer til Gaden 100 rd
2 Stuebygning 70 2. Paa søndre Side i Gaarden en Stue=Bygning af Laft, med Bord beklædt og malet, en Etage høy, Steentag, derudi et Kammer med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 3 Fag Vinduer. Hertil er nu føyet en Lafte=Bygning, 1 Etage høy, med Bord tækket indrettet til en Bod, og Lofterum ovenover, samt et Veedskuur med Bord beklædt og med Baghun tækket. I Betragtning heraf vorder dette Nummers Taxt forhøyet til 70 rd
3 Bakbygning 90 3. En Bagbygning af Muur og Bindingsværk, 1 1/2 Etage, Steentag, indrettet til 2de Værelser med 2de enkelte Kakkelovne med Lofterum oven over, i god Stand taxeret for 90 rd