Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 243a

Forrige · 790 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Halvorsen Esserud
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 230
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Ole Halvorsen Esserud var tilstæde og havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 150 1. En Laftebygning til søndre Gade, høy 1 Etage med Steen=Tag, derudi en Stue og et Kammer med en enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden for 150rd
2 Bygning 80 2. En Bygning til nordre Gade 1 Etage af Laft og Steentag, derudi en Stue og 2de Kammere med 3 enkelte Kakkelovne, samt kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaarden og 2 Fag til Gaden, i maadelig Tilstand 80 rd