Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Etasjer

Nr. By Bydel 1797
1 1 1/2 2 2 1/2 3
1 Christiania Fjerdingen 32.7% 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 29.9% 11.9% 35.8% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 9.1% 6.1% 57.6%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 29.0% 7.2% 18.8% 1.4%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 13.3% 8.0% 61.3%