Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kammer

Nr. By Bydel 1797
1 2 12
1 Christiania Fjerdingen 16.4%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 3.0% 3.0% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 6.1% 12.1%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 8.7%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 6.7% 4.0%