Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kjøkken

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4
1 Christiania Fjerdingen 29.1% 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 28.4% 3.0% 4.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 33.3% 3.0%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 30.4% 2.9% 1.4%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 30.7% 2.7% 1.3%